DAISHO 芝麻豆乳雞鍋湯底 750g

$38.00

湯底集合了雞、昆布、鰹魚的鮮味,加上芝麻醬和豆乳的醇厚,適合放湯做火鍋及作為湯麵湯底。

Shopping Cart
💬 Whatsapp 查詢
Scan the code